- Welk filtersysteem moet ik kiezen voor mijn lasersnijderAan het filteren van de rook  en luchtjes die ontstaan tijdens lasersnijden of lasergraveren wordt vaak niet veel aandacht besteed, maar het negeren of niet installeren van een filtratie systeem kan zeer kostbaar zijn of verstrekkende gevolgen hebben.  In sommige gevallen kan het niet hebben van correct filtratie zorgen voor veel overlast bij omwonenden of in het ergste geval uitmonden in kostbare juridische trajecten. Ook moeten potentiele gezondheidsrisico’s niet onderschat worden. Soms zijn rookgassen irriterend of stinken ze erg, maar in sommige gevallen kunnen ze ook uitermate giftig zijn. Luchtkwaliteitsbewaking kan dan een uitkomst zijn.

Lees deze algemene informatie en ga voor uw eigen situatie na of U een filtratie systeem nodig heeft en zo ja, welke U dan moet kiezen.

Geen Filter in de afzuiging van uw lasermachine ?

- Welk filtersysteem moet ik kiezen voor mijn lasersnijderUiteraard lijkt het achterwege laten van een filter systeem de makkelijkste oplossing. Het bespaart U kosten voor de aankoop van het filtersysteem, het bespaart kosten voor vervangingsfilters, stroom, onderhoud, en U kunt meer materialen snijden. Allemaal goed en wel, maar al die  honderden tot duizenden  kubieke meters (verwarmde of gekoelde) lucht die U naar buiten blaast moet wel weer aangevoerd worden. Dit betekent in de winter veel extra stoken of in de zomer veel extra koelen. Veel mensen beseffen het niet, maar een goede filter installatie heeft zich puur op besparing van energiekosten al snel terug verdient. U bent aan ventilatie verliezen (stook / koelkosten) namelijk al snel honderden tot duizenden euros per jaar extra kwijt. (zie rekenvoorbeeld onderaan).

Naast de simpele economische besparingen zijn er uiteraard ook situaties waar U wel MOET filtreren. Voert U een bedrijfsvoering ? Dan worden er door lokale regelgeving in veel gevallen eisen gesteld aan de uitstoot van rookgassen en afvalstoffen. Ook heeft U verplichtingen naar werknemers en omwonenden. Heeft U geen directe afvoer naar buiten en moet U eerst nog kanalen aan laten leggen om naar buiten af te blazen ? Ook dan kan een filter installatie economisch verantwoord zijn en uitkomst bieden.

Het is daarbij ook van belang om goed te weten WAT U gaat bewerken met de lasermachine. Snijdt U bijvoorbeeld veel leer, of acrylaat dan zullen omwonenden in een ruime straal mogelijk last hebben van de geur als U direct naar buiten blaast. Daarentegen, als U bijvoorbeeld veel MDF wilt gaan snijden moet U er rekening mee houden dat een eventuele filter installatie snel zal verstoppen. Het vervangen van filter cassette’s wordt dan snel een dure grap.

Industrieel of fluisterstil ?

Mocht uiteindelijk blijken dat U een filter installatie toe wilt passen dan zijn naast luchtkwaliteit, luchtopbrengst en kosten ook de eventuele overlast van een filterinstallatie van belang. Om goed te kunnen filtreren zal er zo veel mogelijk lucht verplaatst moeten gaan worden. Hiervoor zijn krachtige ventilatoren nodig die veel lucht door relatief kleine kanalen of slangen moeten voeren. Het gevolg is geluidsproductie.

Staat Uw lasermachine opgesteld in een werkplaats of fabriekshal dan zal ventilatorgeluid misschien geen probleem zijn, maar staat Uw machine in een school of kantoor omgeving dan zal een industriele unit die 80 Db aan geluid produceert op de lange duur als heel storend ervaren worden.

In onze filtreer-sectie bovenin het menu vindt U zowel goedkopere 80 Db industriele filter systemen alsook fluisterstille units (50 Db) die over het algemeen iets duurder zijn.

luchthoeveelheid of “debiet”

Zoals we al zeiden moet een filter systeem veel lucht verplaatsen. Hoeveel lucht hangt onder andere af van de afmeting van uw lasermachine en het soort materiaal wat U verwerkt. Hoe groter de lasermachine, hoe meer lucht U moet verplaatsen hoe duurder de filter installatie wordt. Bij grotere machines loopt de prijs dan helaas nogal snel omhoog. Voor een medium laser zoals onze modellen CINDY ( 50 x 30 cm.) of IRIS (60×40 cm) kunt U veelal volstaan met units die zo’n 200 kubieke meter lucht per uur verplaatsen. Bij grotere machines zoals laser VERA (130 x 90 cm) moet U denken aan minimaal450-500 M3/uur. Meer luchtverplaatsing is daarbij altijd beter.

Filteren en luchtkwaliteit

Het belangrijkste van een luchtfilter installatie is natuurlijk dat de lucht schoon gemaakt wordt en weer gerecirculeerd wordt. Nagenoeg alle filter installaties doen dit door eerst met een HEPA filter de (zeer kleine) zwevende deeltjes uit de lucht te filteren, en daarna de lucht langs een actief koolstoffilter te blazen waardoor de geuren gereduceerd worden. Hoe langer de lucht in contact kan zijn met de actieve koolstof, hoe beter de geur gereduceerd wordt.

Het is wel belangrijk te weten dat hoe goed een filterinstallatie ook is, er kan nooit 100% gefiltert worden. Zeer penetrante geuren zullen altijd wat blijven ruiken, en zeer kleine stofdeeltjes kunnen mogelijk nog recirculeren.

Om de luchtkwaliteit te bewaken kunnen bij veel van onze filters dan ook VOC sensors gemonteerd worden. VOC 0f Volatile Organic Compound sensors bewaken de luchtkwaliteit en geven automatisch een alarm als waardes overschreden worden.

Met de voorgaande overwegingen is het kiezen van het juiste filtersysteem niet moeilijk meer. Neem bij Uw beslissing echter nog de volgende tips mee in het achterhoofd :

  • Veel geur-overlast bij gefilterde systemen onstaat niet door slechte filters, maar doordat de laserdeuren te snel geopend worden waardoor rook terug slaat in de ruimte.
  • Een VOC sensor is een relatief kleine kostenpost en geeft U veel meer zekerheid mbt luchtkwaliteit
  • sommige materialen zorgen ervoor dat een HEPA filter erg snel verstopt raakt (MDF is bijvoorbeeld berucht). Neem dan de kosten voor vervangingsfilters mee in de begroting.
  • Sommige geuren zijn ondanks aktieve koolstof erg moeilijk te elimineren. Vooral leer en sommige kunststoffen staan hierom bekend.
  • Als filter systemen groter worden gaan ze al snel meer stroom verbruiken. Grotere filters hebben ook krachtstroom nodig om te kunnen werken.

onderbouwing energie-berekening :

Het verwarmen van 1 m3 lucht met 1 graad celcius kost 1.3 KiloJoule aan energie. Dus 500 m3 lucht met temperatuurverschil van gemiddeld 10 graden kost 500 x 10 x 1.3 = 6.500 KiloJoule = 6,5 MegaJoule.

Aardgas bevat 31,65 MegaJoule aan energie per m3. Dus om 1 uur te ventileren met 500 m3/uur gebruiken we 6,5 / 31,65 = 0,205 M3 aardgas. Bij een gemiddeld gebruik van 5 uur per dag gebruiken we dus 1 m3 aardgas per dag.

Bij een gasprijs van 0,70 Euro per m3 bent U op jaarbasis (200 dagen) dan zo’n 140 Euro kwijt voor een kleine lasersnijder (Bijv. laser IRIS )

Een grotere laser zoals bijv laser VERA ventileert makkelijk 1000 m3/uur. De prijs bij 8 uren per dag , 250 werkdagen per jaar is dan al 1000/500 ventilatieveelvoud * 0,205 m3 aardgas * 8 uur * 250 dagen * 0,7 ct = 574 Euro.

Een portaal laser als laser IVY kost dan al ruim Eur. 1.250 per jaar aan ventilatie verliezen

Een fiber laser als laser KRISTEL bespaart ruim Eu 2.500,- per jaar aan stookkosten, en tenslotte een fiber laser van 300×150 cm met overkapping zoals MELODY bespaart ruim Eu 5.000,- per jaar indien voorzien van een HEPA filter installatie.

Al met al is het redelijk veilig om te stellen dat een goede filterinstallatie zich binnen ongeveer 2 jaar geheel heeft terug verdient. Bovendien wordt het milieu gespaard en is er geen omgevingsvergunning nodig voor een filter installatie (in tegenstelling tot direct naar buiten blazen).

fiber laser filter systeem 5000 m3/uur metaal

 

Translate »
0

Your Cart