waarom gaan laserbuizen, spiegels en lenzen soms kapot ?

CO2 lasers zijn over het algemeen hele stabiele machines die een leven lang mee kunnen mits ze met enige liefde behandeld worden en regelmatig onderhoud krijgen. Er zijn echter een paar onderdelen in elke machine die wat vaker defect raken en ook niet onder garantie vallen. Het falen van deze onderdelen is vaak het gevolg van achterstallig onderhoud of verkeerd gebruik, daarom is het belangrijk een aantal zaken in acht te nemen.

De onderdelen die niet onder garantie vallen (verbruiksartikelen) zijn :

  • de spiegels
  • de lens
  • de glazen laserbuis
  • de tandriemen

Spiegels 

De spiegels in een CO2 lasersnijder zijn gemaakt van een speciaal materiaal wat het infrarood licht voor ongeveer 98 % reflecteert. De overige 2% van de energie die op de elke spiegel valt wordt omgezet in warmte. Spiegels dienen wekelijks gecontroleerd en schoon gemaakt te worden met alcohol van 70% (liever 90%) of meer. Indien vuil neer slaat op de spiegels zal er meer energie geabsorbeerd worden en kan de spiegel scheuren. Ook kunnen vuil of rookdeeltjes zich in branden in de spiegel (micro-pitting) waardoor de laserstraal minder gereflecteerd wordt of uit waaiert. Deze microscopisch kleine beschadigingen in de spiegel zijn met het blote oog niet zichtbaar, maar hebben wel een zeer nadelig effect op de werking van de machine. Spiegels zijn reletief goedkoop en makkelijk te vervangen, we adviseren daarom ook om de optiek jaarlijks te vervangen.

Lenzen

De lens in de CO2 machine bundelt de laserstraal in een kleine punt. In het ideale geval laat de lens 99% van het licht door, echter door vuil, rookaanslag etc. kan de lens net als de spiegels scheuren (thermische schok) of door micropitting beschadigd raken. De lens dient minimaal 1 x per week optisch gecontroleerd worden en eventueel schoon gemaakt worden met alcohol. Raak de spiegels en lenzen nooit aan met uw handen. Wrijf ook nooit spiegels en lenzen na met een doek. Gebruik een wattenstaafje voor de alcohol en laat na het schoonmaken de alcohol rustig verdampen voor gebruik. Omdat micropitting altijd op treedt en bijna niet met het blote oog zichtbaar is adviseren we de lens minimaal 1x per jaar te vervangen. Het verschil zal direct merkbaar zijn.

Laserbuizen

Laserbuizen zijn gevoelige precisie instrumenten die bij normaal gebuik tussen 2500 en 4000 uur mee kunnen. Als een laserbuis spontaan defect raakt is dit nagenoeg altijd het gevolg van een extern probleem. Laserbuizen zijn gevoelig voor schokken en stoten. Bij een flinke schok kan een laserbuis direct defect raken. Laserbuizen zijn ook erg gevoelig voor te hoge temperaturen, vandaar dat koeling van de lasermachine uitermate belangrijk is. Bij temperaturen boven 24-25 graden zal de laserbuis zeer snel achteruit gaan en doorbranden. Houdt de koeltemperatuur daarom altijd nauw in de gaten.

Soms wordt de water-circulatie verstoord doordat de koelmachine verkeerd opgesteld is, of dat er knikken in de waterslangen zitten, of dat slangen afgeknepen worden. Hoewel de meeste koelmachines alarm geven bij volledig verstoorde circulatie, geldt dit niet voor slechte circulatie. Het alarm zal in dat geval niet af gaan, maar de laserbuis kan nog steeds defect raken doordat deze (plaatselijk) te heet wordt.

Ook luchtbelletjes in het koelwater kunnen een probleem veroorzaken. Indien er een luchtbel in de laserbuis blijft steken zal er op dit punt een groot temperatuurverschil ontstaan (thermische schok) waardoor de laserbuis kan scheuren of elektrisch door kan slaan.

Tenslotte kunnen zeer lage koelwatertemperaturen bij aanvang ook problemen veroorzaken doordat de relatief warme laserbuis ineens erg koud wordt, krimpt en scheurt.

De levensduur van de laserbuis kan extreem verlengd worden door altijd de koeling goed in de gaten te houden, regelmatig te controleren op luchtbellen (vooral bij verplaatsen van de machine, of bijvullen van de koelmachine), en waar mogelijk op een zo laag mogelijk laservermogen te snijden. Een ideale laserbuis temperatuur ligt tussen 18 en 22 graden celcius.

Naast de koeling van de laserbuis ontstaan er bij laserbuizen ook veel problemen doordat er teveel milliamperes door de gaswolk gestuurd worden waardoor de buis van binnen op brandt en de gassen afgebroken worden. Dit is te zien aan een verkleuring van de metalen bus binnenin de laserbuis. Indien deze blauw , zwart of een andere verkleuring toont dient een servicemonteur de machine correct af te stellen.

tandriemen

Tandriemen zijn in principe erg robuust maar kunnen zeer snel slijten als de snelheidsinstellingen van de machine te hoog ingesteld worden. Vooral bij graveren , waarbij de laserkop zeer snel heen en weer beweegt, is de juiste instelling van belang. Controleer bij het wekelijks onderhoud van uw machine ook of er geen vuil tussen of onder de tandriemen zit. Hierdoor kunnen tandriemen van de poelies lopen of de tanden kunnen beschadigen.