Jak możemy pomóc?

Jesteś tutaj :
<wstecz

Maszyny z laserem światłowodowym są chłodzone wodą i są bardzo wrażliwe na zbyt niskie temperatury otoczenia, kondensację i przegrzanie. Dlatego należy przestrzegać pewnych ważnych zasad dotyczących obsługi maszyn z laserem światłowodowym w środowiskach o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze lub zbyt wysokiej wilgotności.

  • Maszyny powinny działać w temperaturze otoczenia wynoszącej minimum 15 i maksymalnie 25 stopni.
  • wilgotność względna nie powinna przekraczać 50%.
  • Przy źródle lasera o mocy powyżej 2.000 W źródło lasera musi znajdować się w klimatyzowanym pomieszczeniu (klimatyzacja)

Jeśli lasery światłowodowe zostaną uruchomione w niewłaściwych temperaturach lub wilgotności, na rurach wody chłodzącej (względnie zimnej) może skroplić się para wodna. Może to spowodować bezpośrednie i trwałe uszkodzenie źródła lasera i / lub głowicy lasera.

Punkty rosy można odczytać na poniższym wykresie. Temperatura wody chłodzącej musi pozostać znacznie powyżej temperatury punktu rosy, aby zapobiec kondensacji. Dlatego nigdy nie używaj zbyt niskich agregatów chłodniczych i upewnij się, że otaczające powietrze jest dobrze klimatyzowane.

Na przykład w temperaturze 29 stopni Celsjusza i wilgotności 60% temperatura punktu rosy wynosi 21 stopni. Woda chłodząca musi zatem pozostawać co najmniej znacznie powyżej 21 stopni Celsjusza, aby zapobiec kondensacji. (w praktyce 23-25 ​​stopni Celsjusza).

Dobry światłowodowy agregat laserowy ma połączenie ze źródłem laserowym i elektrycznie zablokuje źródło laserowe, dopóki temperatura nie osiągnie prawidłowego zakresu. Lasergraaf dostarcza tylko agregaty chłodnicze z monitorowaniem i automatycznym blokowaniem. Oczywiście użytkownik końcowy musi nadal kierować się zdrowym rozsądkiem i utrzymywać prawidłowe parametry systemu.

Spis treści

Dać odpowiedź

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone * *